Wydarzenia Przyczyny i skutki Zjawiska na niebie Klimat Ziemi Zmiany w przyrodzie

Klimat Ziemi

Klimat Ziemi

Pogoda jest to obecny stan danych zjawisk na pewnym opszarze kuli ziemskiej w mieście czy państwie przez pewnien czas. Natomiast klimat (gr. klima - strefa) jest średnim stanem pogody ustalonym na podstawie wiloletnich obserwacji między innymi opadów, temperatury, wiatru na danym opszarze. Przy określanu klimatu uwzględnia się między innymi zmieną, czas trwania, częstotliwaść występowania, średnią danego zjawiska pogodowego na danym terenie. W różnych szerokościach geograficzych mamy różny klimat Ziemi, z tego powodu ziemia podziela jest na różne strefy klimatyczne. W określaniu Klimatu nie chodzi jedynie o średnią opadów czy temperatury ale o naprzykład szczególnie wyjątkowe susze, chłodne zimy, opady. Na różne warunki pogodowe najbardziej czułe są rośliny i one właśnie wyznaczają między innymi strefy klimatyczne. Klimat Ziemi jest działaniem specjalnego silnika cieplego napędzanego przez energie Słońca i regulującego pogodę na Ziemi. To ciepło od słońca skoncentrowane jest w rejonie okołorównikowym a na wysokich szerokościach geograficzych ta energia rozprasza się częściowo na powierzchni kuli ziemskiej lub tracona jest przy przechodzeniu przez naszą atmosfere. Powietrze z równika unosi się jest rzadkie, następnie przemieszcza się i powoli opada w drodze pomiędzy równikiem a biegunem. Na biegunie za to zimne powietrze rozprzestrzenia się kierując się na niższe szerokości. Własnie te zjawiska na biegunie i równiku są powodem zmiennej pogody na średnich szerokościach.