Wydarzenia Przyczyny i skutki Zjawiska na niebie Klimat Ziemi Zmiany w przyrodzie

Polak wiceprezydentem WMO

Dyrektor naczelny IMGW dr inż. Mieczysław S. Ostojski został wybrany dniem 25 maja 2011 Wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Po raz pierwszy tak wysokie stanowisko w władzach WMO zajął Polak.

Nowo wybrany Wiceprezydent WMO zamierza zająć się promocją polskich doświadczeń, związanych m.in. z zarządzaniem ryzykiem powodzi z wykorzystaniem MakroModelu IMGW (MM IMGW), który jest obszarem wymagającym wzmocnienia w ramach Organizacji. Ponadto, w ramach nowego urzędu Dyrektor IMGW PIB zajmie się wzmocnieniem komunikacji między służbami meteorologicznymi a społeczeństwem.

Wybór Prezydenta WMO oraz trzech Wiceprezydentów zachodzi w następstwie tajnych wyborów, w których głos oddają przedstawiciele wszystkich obecnych na sali państw i terytoriów – członków Organizacji, którzy zostali uprzednio akredytowani przez rządy poszczególnych krajów. Członkowie Prezydium WMO przewodniczą obradom Kongresu i sesjom Rady Wykonawczej, koordynują działalność Organizacji, przedstawiają dyrektywy i propozycje działań Sekretarzowi Generalnemu w zakresie swoich kompetencji. Ponadto, podejmują działania w interesie Organizacji w imieniu Rady Wykonawczej w okresie międzysesyjnym i w porozumieniu z Członkami Organizacji.

W pracach Światowej Organizacji Meteorologicznej uczestniczy 189 członków (183 państwa i 6 terytoriów). Każde z państw członkowskich jest reprezentowane przez Stałego Przedstawiciela przy WMO, który zajmuje się zagadnieniami technicznymi w imieniu danego państwa członkowskiego między sesjami Kongresu. Stałym Przedstawicielem Polski przy WMO jest Dyrektor IMGW PIB. Zadaniem Stałego Przedstawiciela jest utrzymywanie roboczych kontaktów z władzami swojego kraju oraz odpowiednimi instytucjami państwowymi i pozarządowymi odpowiedzialnymi za sprawy, które są przedmiotem działań Organizacji.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. World Meteorological Organization – WMO) jest od 1951 roku wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), zajmującą się zagadnieniami związanymi z meteorologią, klimatologią i hydrologią operacyjną. Organizacja została powołana dla kierowania rozwojem i doskonalenia światowej meteorologii i dziedzin pokrewnych oraz dla wspierania państw członkowskich we wszystkich sferach aktywności człowieka.

WMO została powołana jednogłośnie przez Dyrektorów Służb Meteorologicznych, członków Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej – IMO (International Meteorological Organization), podczas konferencji w Waszyngtonie w 1947 roku. Konwencja o Światowej Organizacji Meteorologicznej weszła w życie dnia 23 marca 1950 roku.

WMO kontynuuje działalność IMO, powołanej do życia na I Międzynarodowym Kongresie Meteorologicznym w Wiedniu w 1873 roku. WMO prowadzi swoją działalność za pośrednictwem 5. organów konstytucyjnych. Jednym z nich jest Rada Wykonawcza WMO (Executive Council).

Rada Wykonawcza na corocznych posiedzeniach realizuje decyzje Kongresu, koordynuje wdrażanie programów, analizuje wykorzystanie środków budżetowych, analizuje i podejmuje działania zalecone przez Asocjacje Regionalne i Komisje Techniczne oraz wytycza kierunki ich działania. W skład Rady wchodzi 37. Dyrektorów Narodowych Służb Meteorologicznych lub Hydrometeorologicznych.

Źródło: www.imgw.pl

Więcej informacji >>

Zostaw komentarz

 

Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!  
 • Koło ziemi przeleci...

  Koło ziemi przeleci planetoida

  Będziemy świadkami niecodziennego zjawiska koło ziemi przeleci 3-kilometrowa planetoida. Od ponad 20 lat nie przeleciała tak blisko żadna planetoida tak wielkich rozmiarów. To...

 • Problemy z Curiosity...

  Problemy z Curiosity na marsie

  Przykre wieści dla naukowców z NASA i dla obserwatorów poczynań łazika, nie będzie można monitorować części zjawisk pogody planety Mars. Prawdopodobne podczas lądowania łazika...

 • Co dalej z Curiosity...

  Co dalej z Curiosity?

  Na dniach NASA wyjawiła kierunki gdzie uda się tytułowy łazik Curiosity i gdzie będzie badać grunt planety Mars. Łazik od dwóch tygodni znajduje się praktycznie w tym samym...

 • Łazik wysyła zdję...

  Łazik wysyła zdjęcia Marsa

  Curiosity wysyła coraz to nowe zdjęcia na razie są to jednak fotografie z miejsca w którym wylądował. Gdy oglądamy zdjęcia na jednym z nich widzimy część skalistego zbocza...